Translate

niedziela, 1 marca 2015

Podział majątku wspólnego w trakcie trwania małżeństwa

Czy można dokonać podziału majątku wspólnego małżonków jeszcze w trakcie trwania małżeństwa jako czynności prawnej warunkowej tj. odnoszącej skutek dopiero po prawomocnym orzeczeniu rozwodu?
W odpowiedzi na powyższe pytanie należy stwierdzić, iż oświadczenie jednego z małżonków co do podziału majątku wspólnego dokonane jako czynność warunkowa w trakcie trwania małżeństwa, na gruncie prawa polskiego jest nieważne zgodnie z art. 35 k.r. i o. w związku z art. 58 § 1 k.c.
Art. 35 k.r. i o. W czasie trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego. Nie może również rozporządzać ani zobowiązywać się do rozporządzania udziałem, który w razie ustania wspólności przypadnie mu w majątku wspólnym lub w poszczególnych przedmiotach należących do tego majątku.
Art. 58 § 1 k.c. Czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy jest nieważna, chyba że właściwy przepis przewiduje inny skutek, w szczególności ten, iż na miejsce nieważnych postanowień czynności prawnej wchodzą odpowiednie przepisy ustawy.
Wobec powyższego brak jest prawnej możliwości dokonywania jakichkolwiek podziałów majątku wspólnego małżonków dopóki trwa wspólność majątkowa małżeńska. Wspólność majątkowa małżeńska tzw. łączna, ulega wyłączeniu wobec zaistnienia jednej z przesłanek prawem przewidzianych, jak również na skutek zawarcia umowy majątkowej na podstawie, której małżonkowie ustanawiają rozdzielność majątkową (przed zawarciem związku małżeńskiego lub w jego trakcie), a także prawomocnego orzeczenia rozwodu. Zawieranie jakichkolwiek innych umów co do podziału składników majątku wspólnego lub składanie oświadczeń przed ustaniem wspólności łącznej jest dokonywaniem czynności prawnych sprzecznych ustawie, tym samym nieważnych.


 Radca Prawny Barbara Wrońska 

2 komentarze:

  1. Bardzo dziękuj za wpis. Szukałam od pewnego czasu informacji związanych z podziałem majątku oraz przebiegu wszystkich spraw związanych z rozwodem, były one jednak nie do końca dla mnie zrozumiałe. Znalazłam bardzo dobrą kancelarię w Szczecinie, więc jeśli ktoś poszukuję to zamieszczam adres http://adwokat.stokowska.pl

    OdpowiedzUsuń
  2. Rozwód, podział majątku są to zagadnienia które na pewno warto konsultować z dobrym radcą prawnym. W innym przypadku możemy wiele stracić, szczególnie gdy druga strona sporu jest kierowana przez prawnika. Można zgłosić się do https://radcaprawny-trojmiasto.pl/ oni na pewno pomogą na każdym etapie postępowania. Mają doświadczenie w zakresie prowadzenia takich spraw.

    OdpowiedzUsuń